Rapportage

Iedere ondernemer kent ze wel. De jaarrapportages. Deze zijn nodig voor de aangifte inkomstenbelasting (eenmanszaken, ZZP-ers, enz.) en vennootschapsbelasting (BV, enz.). en ook de bank vraagt er om. Ze hebben ook een intrinsieke waarde voor de ondernemer zelf. De jaarrapportage geeft inzicht in het bedrijf. Met de jaarrapportage in de hand kunnen een groot aantal vragen beantwoord worden:

  1. wat is de omzet, eventueel opgesplitst naar bedrijfsonderdeel
  2. wat zijn de directe en indirecte kosten
  3. wat is de solvabiliteit van het bedrijf
  4. is de margeberekening wel juist
  5. moet er bezuinigd worden en zo ja, waarop
  6. is er teveel of juist te weinig personeel
  7. kan/moet er geïnvesteerd worden?

Indien gewenst kunnen wij maandelijks of per kwartaal rapportages opstellen.

hoge rentes

De Belastingdienst gaat zeer hoge rente berekenen als de feitelijke winst (en dus de te betalen belasting) hoger is dan de vooraf gemelde winst, terwijl bij een lagere winst er geen rente vergoed wordt! We kunnen hier van alles van vinden, feit blijft dat het dus beter is in de loop van het boekjaar de voorlopige aangifte te wijzigen dan later hoge belastingrente te betalen.